Yhdistyksen toiminta

HYVÄ KOTI RY:N YHTEISÖLLINEN RYHMÄTOIMINTA

 

  • Hyvä Koti yhdistyksen toiminta on suunnattu nuorille ja aikuisille mielenterveyskuntoutujille. Yhdistyksellä on kolme yhteisöllistä ryhmätoimintaa toteuttavaa yhteisöä Espoossa. Aikuisille (työikäisille) suunnattua toimintaa on Espoossa Leppävaaran ja Espoon keskuksen yhteisöissä. Espoon keskuksessa toimii myös yli 16-vuotiaille nuorille suunnattu yhteisö.  

 

  • Toiminta on yhteisöllistä ryhmätoimintaa, jota yhteisöjäsenet, vertaisohjaajat ja henkilökunta yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat. Monipuoliset ryhmätoiminnot, retket ja tapahtumat tarjoavat mielekästä tekemistä ja tukevat yhteisöjäseniä itsenäisempään arkeen. Yhteisöllisen toiminnan avulla voi torjua yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, oppia uusia asioita, saada vertaistukea.

 

  • Hyvä Koti yhdistys tekee kehittämis- ja yhteistyötä  erilaisten seurantatyöryhmien muodossa. Lisäksi teemme antoisaa yhteistyötä omaisten, ystävien, eri järjestöjen, sekä liikunnan ja kulttuurin eri toimijoiden kanssa.

 

  • Hyvä Koti yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä. Kirjanpidon hoitaa yhdistysten ja säätiöiden kirjanpitoon erikoistunut toimisto.

 

  • Toiminnasta vastaavat toiminnanjohtaja ja ammattikoulutettu henkilökunta. Vertaisohjaajaajuus ja kokemusasiantuntijuus ovat olennainen osa toimintaa. Jokaisella yhteisöön kuuluvalla on merkittävä oma osuutensa toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

 

  • Yhdistyksen ylläpitämää toimintaa rahoitetaan mm. Espoon kaupungin kohdeavustuksella ja STEA:n (entinen RAY) kohdennetulla toiminta-avustuksella.